Welkom op de website van CBS WonderWijs!

CBS WonderWijs…er gaat een wereld voor je open!

CBS Wonderwijs staat onder de naam Rehobothschool al heel veel jaren in Ruurlo. Na het omarmen van de vernieuwende onderwijsaanpak draagt het sinds 1 september 2014 de naam CBS WonderWijs.

                                       

Ons logo geeft heel duidelijk weer waar wij als school voor staan. Verfrissend hoogstaand (10!) onderwijs dat nieuwsgierig maakt naar de wereld om ons heen. Onderwijs met verwondering… In de vernieuwde onderwijskundige aanpak staat de voorbereiding op het leven en werken in de 21e eeuw centraal. We gaan uit van verschillen tussen kinderen en het is mede onze taak hun talenten te ontwikkelen. We werken hierbij nauw samen met de ouders in het belang van het kind. 

We hebben ook een Facebookpagina: https://www.facebook.com/wonderwijsruurlo .


Meer informatie over ons nieuwe onderwijsconcept kunt u vinden op www.leraar24.nl/video/2238 en www.hetkindcentraal.be (ga naar zoeken: ‘wittering’).

Onderwijs 3.0?!

Onderwijs 3.0: Hoe doen we dat op CBS WonderWijs? 

De meeste basisscholen hebben een visie, waarin staat, dat het kind centraal staat. Nou die visie gaan we gewoon naar de praktijk vertalen. In die vertaling ligt de oplossing. Je moet doen wat je vindt. “Teach what you preach”.  

1.         Op de eerste plaats gaan we werken met heterogene groepenKinderen leren met en van elkaar in verschillende ontwikkelingsfases. 

 • Fase 1: jonge kind 4 tot ongeveer 7 jaar (gr 1-2-3)
 • Fase 2: jonge schoolkind 7 tot ongeveer 10 jaar (gr (3)4-5-6)
 • Fase 3: ouder schoolkind 10-12 jaar (gr 7-8)

 

2.         We richten een school in op basis van leer- en ontwikkelingsgebieden en werken met leerlijnen/ontwikkelingslijnen en wel flexibel toegepast. Elk kind werkt op zijn/haar eigen niveau!

 

3.         Dat betekent, dat de eerste actie is het inrichten van een zeer leerrijke omgeving, waar op verschillende gebieden veel te doen valt bijvoorbeeld:

 • Een rekenruimte
 • Een taal-/leesruimte
 • Een eureka ruimte, waar je allerlei ontdekkingen doet d.m.v. kernconcepten. Onderdelen zijn: techniek, bouw- en constructie maar ook geschiedenis en oriëntatie op kaarten en in de ruimte (topografie in een ruime jas)
 • Een creatieve ruimte (atelier) waar je vorm kunt geven aan……
 • Een creatieve ruimte voor dans, muziek en lichamelijke ontwikkeling, het theater. 

 Een uitdagende leeromgeving zet aan tot leren!

4.         De uitgangspunten van leren komen neer op:

 • Begrijpen wat je doet
 • Inoefenen tot je het kunt
 • Inzichten opdoen door met elkaar te delen op verschillende manieren
 • Toepassen in betekenisvolle setting met als resultaat kwalitatief hoogstaande producten.

 

5.         Dit vereist

 • Een zeer ordelijke en gedetailleerde leeromgeving.
 • Discipline bij leerkrachten en kinderen op gebieden als: materialen bereikbaar voor kinderen, goede degelijke en complete materialen, opruimen en ordenen voor de volgende gebruiker, hygiënisch en schoon.
 • Werkboeken e.d. goed voorbereiden op meermalen gebruik (plastificeren, plakband, nietjes, verstevigen e.d.)

 

6.         Elke dag werken kinderen aan taalontwikkeling, leesvaardigheden,        rekenvaardigheden, zijn creatief bezig en doen ontdekkingen. Zij weten wat er van hen wordt verwacht en hoe zij zichzelf kunnen verantwoorden. Zij begrijpen de leuze: “Be Kind, Work Hard”. Ze begrijpen, dat er hard moet worden gewerkt om iets te bereiken en doen dat bij voorkeur vanuit enthousiasme en betrokkenheid en genieten van succeservaringen en vorderingen. Ze houden hun eigen ontwikkeling bij op een moderne manier en tonen trots hun vooruitgang.

                                  

 

7.         Elke dag is er een voorbereid dagplan voor zowel de leerkracht als voor elke     leerling, waarin een aantal “verplichtingen” zijn opgenomen en er ruimte is voor eigen invullingen en creatieve ideeën.

 

8.         Regelmatig worden de opbrengsten op een creatieve en open manier met elkaar, ouders en anderen gedeeld, waarbij de lat van kwaliteit steeds een beetje hoger komt te liggen. We mogen hoge verwachtingen hebben van elkaar en daar ook van genieten.

 

9.         Elk kind is uniek en heeft eigen kwaliteiten. Van elk kind verwachten we veel inzet en betrokkenheid en dat kan alleen maar als leerkrachten en ouders het goede voorbeeld geven zowel in gedrag als in resultaat. Mensen en kinderen zijn verschillend en dus liggen de latjes van iedereen op verschillende hoogtes en vergelijken we kinderen niet met elkaar en dus ook volwassenen niet.

 

10.      Alles gaat vanuit een positieve grondhouding met veel inzet en dus veel positieve energie op een duidelijke en consequente manier, waarbij een hoog normen- en waardenpatroon wordt gehanteerd en RESPECT met hoofdletters wordt veel voor een ander kunnen betekenen. Onderwijs is geen systeem, onderwijs is een leefwijze gebaseerd op wijsheid.

 

Onze school is een op christelijk grondslag gefundeerde basisschool. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke traditie en verhalen die in onze cultuur nog steeds een belangrijke rol spelen. We maken gebruik van de methode “Trefwoord”. Een moderne methode, waarin steeds een relatie wordt gelegd met de actualiteit. 

Respect een kwestie van gewoonte?

 


Kinderen leren wat ze leven

Als een kind veel kritiek krijgt
leert het te veroordelen
Als een kind leeft met ruzie
leert het ruzie maken
Als een kind vaak voor gek wordt gezet
leert het verlegen te zijn
Als een kind vaak de schuld krijgt
leert het zich schuldig te voelen
Als een kind veel begrip krijgt
leert het geduldig te zijn
Als een kind veel bemoediging krijgt
leert het zelfvertrouwen
Als een kind complimentjes krijgt
leert het te waarderen
Als een kind eerlijkheid ervaart
leert het eerlijk te zijn
Als een kind geaccepteerd wordt
leert het zichzelf te accepteren
Als een kind vriendschap en liefde ervaart
leert het liefde te vinden in de wereld

 

Bron onbekend

 

Koningsspelen

Vragender veen

<iframe width="425" height="237" src="https://myalbum.com/embed/wALH17egmb0M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="425" height="237" src="https://myalbum.com/embed/wALH17egmb0M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>